Teràpia artística

 Que és la teràpia a través de l’art

 

L’Artteràpia, la Musicoteràpia, la Dansa Moviment Teràpia i el Psicodrama, són les disciplines artístiques que engloben  el que s’anomena com a Teràpies Artístiques i Creatives. Cadascuna d’elles té la seva pròpia metodologia que la distingeix,  però totes tenen en comú una cosa, i és que proporcionen a l’individu una forma diferent d’expressar la seva emocionalitat.

Les Teràpies Artístiques i Creatives es fonamenten en el potencial terapèutic del procés i creació artístic que, dins d’un marc adequat conduït per un professional qualificat i a través de dinàmiques de transformació i autoconeixement, promou la capacitació personal, relacional i social, el desenvolupament expressiu i creatiu, el canvi de posició subjectiva i, si s’escau, l’elaboració simptomàtica (ansietat, depressió, fòbies,…).

Com és l’espai on es desenvolupa l’activitat?

L’espai real habilitat per a les sessions es converteix en un espai simbòlic on es permeti als usuaris crear noves narratives com a resultat de l’elaboració i de les descàrregues realitzades a través de l’element artístic.

L’espai on es produeix l’activitat artística és un lloc de proves i experimentació, construït perquè la persona se senti segura i amb això, pugui entrar en un procés de reflexió, introspecció, humor i acció transformadora, com a resultat d’un sentir-se lliure per expressar-se.

Un espai creat en el qual es contemplen els següents tres elements:

-Un procés de compartir estats afectius en una relació d’acompanyament, respecte i escolta.
-La creació d’una “entonació afectiva” amb el grup o amb l’individu que acudeix a la sessió, que faci possible el sorgiment d’una creació transformadora.
-El sorgiment de moments de trobada que permetin el canvi com a resultat de la relació amb els altres.

 

 

 

Quan aquesta proposta  és l’aplicada amb infants, l’objectiu principal des del qual partim és que el nen o la nena treballi alhora els següents conceptes: l’emocionalitat, la creativitat i el reciclatge, desenvolupant d’aquesta manera la seva capacitat potencial de creació amb un treball manual senzill i entretingut que els permet gaudir d’un espai on poden treballar qüestions emocionals que a vegades no son capaços d’expressar mitjançant la paraula.