Per a qui?

Qualsevol persona pot realitzar un treball emocional amb l’art com instrument de millora, sense necessitat de tenir formació artística prèvia.

Assistir als nostres  tallers és una manera d’aprofundir en l’autoconeixement  lúdica i creativament, integrar emocions i d’aquesta manera poder sentir-se millor.

La teràpia artística és molt útil en moments en els quals la paraula no és suficient per ajudar a saber què és el que ens passa, com passa amb els infants.

Henry Schaefer-Simmern l’any 1948 ja va dir:

“Tots els infants normals desenvolupen aquest impuls interior que es dirigeix cap a la creació pictòrica. Els seus dibuixos en les parets, portes, terra, són mostres visibles de la innata capacitat creadora dels infants. Però com en l’educació general l’atenció es dirigeix encara principalment cap a l’adquisició de coneixements conceptuals, l’espontani impuls de l’infant cap a la genuïna  cognició visual es desatén. En créixer en edat, la urgència creadora disminueix. Es compren, per tant que en la majoria de les persones la concepció visual i la seva realització pictòrica no es desenvolupen més  enllà de les fases de la infància. Però la capacitat mateixa no s’hi ha esvanït. Sempre està latent i pot ser despertada”.

La importància de desenvolupar la creativitat està en que com més creativa sigui una persona, més capaç serà de buscar solucions noves als problemes en els que es troba, i això és vàlid per a qualsevol edat i cicle vital del que parlem.

 

Els col.lectius amb els que es pot treballar

Nens i adolescents per potenciar la seva creativitat innata i que puguin  expressar artísticament allò al que no poden posar paraules. També serveix perqué puguin prendre consciència de les seves emocions i alliberar-se  de bloquejos emocionals d’una manera lúdica.

Tercera edat per guanyar en qualitat de vida i salut en un moment vital de gran deteriorament físic i mental

Persones amb algun tipus de discapacitat, per desenvolupar habilitats físiques i cognitives permetent-lis una millora en la seva qualitat de vida. Adonar-se compte d’elements interns i la seva relació amb el món exterior potencia la seva autonomia i  afavoreix la seva integració.

Homes i Dones que volen explorar-se i guanyar en benestar personal i/o per tractar qualsevol problema que els fa sentir malament.

Els tallers podran tenir una durada limitada en el temps per tractar aspectes concrets, com poden ser l’ansietat, l’autoestima, el dol, la separació, etc. o tenir una durada indeterminada a criteri i disponibilitat dels usuaris. Podran ser tant individuals com en grup i en tots els casos el material estarà inclòs en cada una de les meves propostes que seran adaptades a les necessitats dels participants.

Els àmbits d’actuació

Àmbit educatiu, en escoles, instituts, espais d’educació alternativa, etc. La teràpia artística pot servir d’ajuda per incrementar aquells aspectes considerats d’importància en l’educació dels infants com poden ser el respecte, l’autoestima, l’autonomia, les habilitats de comunicació i relació interpersonals. Mitjançant el joc artístic els ajuda a definir-se i ha fer front a situacions complicades.

Àmbit clínic, en hospitals ajuda a disminuir el desajustos emocionals que poden causar la malaltia o la pròpia hospitalització, en aquest àmbit les sessions de teràpia artística poden realitzar-se tant en grup, com de manera individual a l’habitació del pacient.

Àmbit social, en aquest àmbit pot ser d’ajuda per diferents col.lectius com persones sense sostre, refugiats, cases d’acollida per a dones maltractades o presons.

 

Taller vivencial de Arteterapia