CREA

CREA (sigles de Creativitat, Reciclatge, Emocions i Art)  són un conjunt de propostes on s’utilitza l’experiència de creació per mitjà del reciclatge i els recursos propis de l’artteràpia per, un cop acabada l’obra, convertir-se aquesta en vehicle i instrument per a una reflexió guiada.

Fer a partir d’allò que tenim permet desenvolupar la creativitat com a mitjà  de resolució de conflictes
“Es tracta d’observar els objectes no tan sols pel que són, sinó també per al que podrien arribar a ser. Generalment una mateixa cosa pot ser considerada o examinada des de molts aspectes i alhora, el punt de vista menys obvi serà el que es rebel·la com més útil. Mai està de més, quan s’ha entès una cosa pel que és, aprofundir per veure que altra cosa podria ser” (Edward de Bono)

Espai FridArt (Reciclatge & Artteràpia)

GALERIA CREA