RECICLATGE EMOCIONAL

CREA, són les sigles de Creativitat, Reciclatge, Emocions i Art i dóna nom a un conjunt de propostes on un cop acabada l’experiència de creació per mitjà del reciclatge l’objecte es converteix amb els recursos propis de l’artteràpia en vehicle i instrument per a una reflexió guiada.

Utilitzant el material de rebuig com a element principal de l’obra em permet treballar amb la metàfora com a recurs per relacionar aquest material amb les experiències personals generadores d’altre tipus de «residus», que són aquelles experiències que ens fan sentir malament i que anem acumulant en el nostre interior restant-nos oportunitats i limitant-nos molt com a persones.

Necessitem aprendre a «reciclar» aquests continguts per posar en marxa al màxim les nostres potencialitats, tot un procés de recreació i reestructuració que és important que aprenguem a fer, especialment durant l’etapa escolar, ja que la infància es considera un període d’adquisició progressiva de competència social, un tipus de competència que el seu dèficit es posarà de manifest més evidentment a partir de l’adolescència i s’agreujarà després durant la fase adulta.

L’art utilitzat com a eina d’exploració emocional, experimentació i reflexió guiada per una persona capacitada, serveix d’important suport acadèmic per desenvolupar una major consciència i comprensió en els infants i adolescents a qui l’expressió artística els oferirà l’oportunitat de comunicar aspectes dels seus sentiments i percepcions als que les paraules no poden arribar.

Valors

  • Innovació: Amb la implementació d’un mètode propi on s’uneix i adapten dinàmiques d’artteràpia a les possibilitats creatives i artístiques que ens ofereix el material de rebuig per a treballar l’educació creativa, l’emocional i la mediambiental amb cada proposta.
  • Utilitzar el reciclatge amb recursos d’artteràpia com a expressió emocional, fonamentat en el potencial terapèutic del procés i creació artístic, que dins d’un marc adequat, promou la capacitació personal, relacional i social, el desenvolupament expressiu i creatiu, el canvi de posició subjectiva.
  • Igualtat d’oportunitats: Les expressions artístiques com a eina de desenvolupament i salut han d’estar a l’abast de tothom, proporcionant d’aquesta manera, igualtat d’oportunitats en el seu accés, especialment a les persones que es troben en situació de més vulnerabilitat com poden ser els infants i joves.
«Es tracta d’observar els objectes no tan sols pel que són, sinó també per al que podrien arribar a ser. Generalment una mateixa cosa pot ser considerada o examinada des de molts aspectes i alhora, el punt de vista menys obvi serà el que es rebel·la com més útil. Mai està de més, quan s’ha entès una cosa pel que és, aprofundir per veure que altra cosa podria ser» (Edward de Bono)
Espai FridArt (Reciclatge & Artteràpia)

PORTFOLI