PROJECTE RECICLATGE CREA

CREA, són les sigles de Creativitat, Reciclatge, Emocions i Art i dóna nom a un conjunt de propostes on s’utilitza l’experiència de creació per mitjà del reciclatge junt amb els recursos propis de l’artteràpia, per un cop acabat el treball de creació mitjançant el material de rebuig, l’objecte es convertirà en vehicle i instrument per a la reflexió.

Valors

  • Innovació: Amb la implementació d’un mètode propi on s’uneix i adapten dinàmiques d’artteràpia a les possibilitats creatives i artístiques que ens ofereix el material de rebuig per a treballar l’educació creativa, l’emocional i la mediambiental amb cada proposta.
  • Igualtat d’oportunitats: Les expressions artístiques com a eina de desenvolupament i salut han d’estar a l’abast de tothom, proporcionant d’aquesta manera, igualtat d’oportunitats en el seu accés.

Accions

  • Utilitzar el reciclatge amb recursos d’artteràpia com a expressió emocional, fonamentat en el potencial terapèutic del procés i creació artístic, que dins d’un marc adequat, promou la capacitació personal, relacional i social, el desenvolupament expressiu i creatiu, el canvi de posició subjectiva.
Fer a partir d’allò que tenim permet desenvolupar la creativitat com a mitjà  de resolució de conflictes
“Es tracta d’observar els objectes no tan sols pel que són, sinó també per al que podrien arribar a ser. Generalment una mateixa cosa pot ser considerada o examinada des de molts aspectes i alhora, el punt de vista menys obvi serà el que es rebel·la com més útil. Mai està de més, quan s’ha entès una cosa pel que és, aprofundir per veure que altra cosa podria ser” (Edward de Bono)
Espai FridArt (Reciclatge & Artteràpia)

PORTFOLIO

contacte