SOBRE ESPAI FRIDART

Em dic Rosa Encinas, i malgrat que la major part de la meva vida laboral l’he passat dins l’administració pública, sempre n’he estat vinculada a l’art d’una manera o altra i he experimentat des de ben petita els beneficis que en l’àmbit emocional té l’expressió artística, un fet que en l’actualitat avalen diferents estudis i investigacions.

Una creixent insatisfacció laboral em porta a iniciar una formació continuada en disciplines que permeten la concentració i activació de les capacitats mentals creatives de les persones, i a fundar l’any 2018 Espai FridArt, un projecte d’intervencions on els processos creatius han servit d’ajuda i acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat.

Des d’aleshores, he realitzat tallers centrats a desbloquejar l’expressió a través de la creació d’experiències vitals i artístiques amb l’objectiu de fer que les persones poguessin sentir-se millor, la major part de les vegades infants i adolescents.

experiència:

  • Tallers d’artteràpia amb adolescents i adults en risc d’exclusió social
  • Tallers creatius i d’artteràpia per a infants i adolescents en contextos educatius i formatius
  • Tallers creatius en hospital de dia per adolescents amb trastorn de l’alimentació
  • Tallers CREA per infants
  • Tallers d’artteràpia per adults
  • Sessions individuals d’artteràpia en trastorn mental (interdisciplinàriament)
  • Sessions individuals d’artteràpia amb infants i adolescents

La meva experiència de vida i sobretot, com a professional de les teràpies artístiques, m’ha fet adonar de la gran importància que té educar als infants i els joves de manera que en un futur siguin adults amb la intel·ligència creativa i emocional necessària per fer el màxim amb allò que tenen; i per aconseguir-ho, són necessàries accions pedagògiques específiques que en aquest sentit es puguin fer des de les institucions públiques per tal que sigui accessible a tothom.

Amb la voluntat de contribuir d’alguna manera amb aquesta idea, en aquests moments estic utilitzant l’art com a part d’un procés constant d’exploració amb una àmplia gamma de materials i recursos, entre els quals destaca el material de rebuig, per investigar els diàlegs que poden emergir entre l’obra acabada i les emocions.

No podem oblidar que les emocions són la base de tot el que fem i acceptar-ho és el moment des d’on podem començar a tenir plena responsabilitat de la nostra vida

«L’actitud és el pinzell amb què la ment pinta la nostra vida, i som nosaltres els qui triem els colors»

Adam Jackson