SOBRE ESPAI FRIDART

Em dic Rosa Encinas, i malgrat que la major part de la meva vida laboral l’he passat dins l’administració pública, sempre n’he estat vinculada a l’art d’una manera o altra i he experimentat des de ben petita els beneficis que en l’àmbit emocional té l’expressió artística, un fet que en l’actualitat avalen diferents estudis i investigacions.

Una creixent insatisfacció laboral em porta a iniciar una formació continuada en disciplines que permeten la concentració i activació de les capacitats mentals creatives de les persones, i a fundar l’any 2018 Espai FridArt, un projecte d’intervencions on els processos creatius han servit d’ajuda i acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat.

Des d’aleshores, he realitzat tallers centrats a desbloquejar l’expressió a través de la creació d’experiències vitals i artístiques amb l’objectiu de fer que les persones poguessin sentir-se millor, la major part de les vegades amb infants i adolescents.

experiència:

  • Tallers d’artteràpia amb adolescents i adults en risc d’exclusió social
  • Tallers creatius i d’artteràpia per a infants i adolescents en contextos educatius i formatius
  • Tallers creatius en hospital de dia per adolescents amb trastorn de l’alimentació
  • Tallers de reciclatge (CREA) per infants
  • Tallers d’artteràpia per adults
  • Sessions individuals d’artteràpia en trastorn mental (interdisciplinàriament)
  • Sessions individuals d’artteràpia amb infants i adolescents

La meva experiència de vida i sobretot, com a professional de les teràpies artístiques, m’ha fet adonar de la gran importància que té educar als infants i els joves de manera que en un futur siguin adults amb la intel·ligència creativa i emocional necessària per fer el màxim amb allò que tenen; i per aconseguir-ho, són necessàries accions pedagògiques específiques que en aquest sentit es puguin fer des de les institucions públiques per tal que sigui accessible a tothom.

Amb la voluntat de contribuir d’alguna manera amb aquesta idea, en aquests moments estic utilitzant l’art com a part d’un procés constant d’exploració amb una àmplia gamma de materials i recursos, entre els quals destaca el material de rebuig, per investigar els diàlegs que poden emergir entre l’obra acabada i les emocions.

Perquè no podem oblidar que les emocions són la base de tot el que fem i acceptar-ho és el moment des d’on podem començar a tenir plena responsabilitat de la nostra vida

No existeix una línia recta que porti de la visió al canvi. Com en el cas de l’acte creatiu, el canvi és un procés continu d’acció, improvisació, avaluació i reorientació a la llum de l’experiència i les circumstàncies.

Ken Robinson