SOBRE MÍ

Malgrat que no m’he dedicat professionalment al món de l’art, sempre n’he estat vinculada d’una manera o altra i he experimentat des de ben petita els beneficis que en l’àmbit emocional té l’expressió artística, un fet que en l’actualitat avalen diferents estudis i investigacions.

Formada en disciplines que permeten la concentració i activació de les capacitats mentals creatives de les persones, he realitzat tallers centrats a desbloquejar l’expressió a través de la creació d’experiències vitals i artístiques amb l’objectiu de fer que les persones poguessin sentir-se millor, la major part de les vegades amb infants i adolescents.

Utilitzo l’art com a part del meu propi procés i creixement personal explorant constantment amb una àmplia gamma de materials i recursos, entre els quals destaca el material de rebuig, on investigo els diàlegs que poden emergir entre l’obra acabada i les emocions amb l’objectiu de crear ponts de comunicació amb llenguatges diferents de la paraula.

Experiència:

  • Tallers d’artteràpia amb adolescents i adults en risc d’exclusió social
  • Tallers creatius i d’artteràpia per a infants i adolescents en contextos educatius i formatius
  • Tallers creatius en hospital de dia per adolescents amb trastorn de la alimentació
  • Tallers CREA per infants
  • Tallers d’artteràpia per adults
  • Sessions individuals d’artteràpia en trastorn mental (interdisciplinàriament)
  • Sessions individuals d’artteràpia amb infants i adolescents

«L’actitud és el pinzell amb què la ment pinta la nostra vida, i som nosaltres els qui triem els colors»

-Adam Jachson-