SOBRE MÍ

Selfie 2019 (3)

Malgrat que no m’he dedicat professionalment al món de l’art, sempre n’he estat vinculada d’una manera o altra i he experimentat des de ben petita els beneficis que en l’àmbit emocional té l’expressió artística, un fet que en l’actualitat avalen diferents estudis i investigacions.

Imagino que la meva vinculació emocional amb l’art i el fet de ser una inconformista que sempre ha cregut en el potencial transformador de l’ésser humà, va ser el que em va empènyer a formar-me com artterapeuta i posar en marxa Espai FridArt on els processos creatius han servit d’ajuda i acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat, especialment en etapes tan significatives com són la infància i l’adolescència.

Paral·lelament al projecte d’Espai FridArt, he portat a terme un procés continuat d’exploració creativa amb diferents tècniques i materials, especialment el de rebuig, on investigo els diàlegs que poden emergir entre l’obra acabada i les nostres emocions amb l’objectiu de crear ponts de comunicació amb llenguatges diferents de la paraula.

«L’actitud és el pinzell amb què la ment pinta la nostra vida, i som nosaltres els qui triem els colors» -Adam Jachson-

Experiència:

  • Tallers d’artteràpia amb adolescents i adults en risc d’exclusió social
  • Tallers creatius i d’artteràpia per a infants i adolescents en contextos educatius i formatius
  • Tallers creatius en hospital de dia per adolescents amb trastorn de la alimentació
  • Tallers CREA per infants
  • Tallers d’artteràpia per adults
  • Sessions individuals d’artteràpia en trastorn mental (interdisciplinàriament)
  • Sessions individuals d’artteràpia amb infants i adolescents