SOBRE MÍ

Selfie 2019 (3)

Malgrat que no m’he dedicat professionalment al món de l’art, sempre n’he estat vinculada d’una manera o altra i he experimentat des de ben petita els beneficis que en l’àmbit emocional té l’expressió artística, un fet que en l’actualitat avalen diferents estudis i investigacions.

Aquesta vinculació emocional amb l’art i el fet de ser una inconformista que sempre ha cregut en el potencial transformador de l’ésser humà, em va portar, primer a formar-me com artterapeuta i després a posar en marxa Espai FridArt, un projecte d’intervencions on els processos creatius serveixen d’ajuda i acompanyament perquè les persones puguin trobar-se amb el seu potencial creatiu, i des d’allà, poder explorar capacitats i recursos, especialment, en etapes tan significatives com són la infància i l’adolescència.

Dono les gràcies a cada organització, institució o professional amb les que he col·laborat i, sobretot, a cada una de les persones o grups que he acompanyat desenvolupant-me no solament com a artterapeuta, sinó també com artista i persona, donant-me l’oportunitat de comprovar de primera mà fins a quin punt les activitats creatives són una eina de gran valor en l’educació i el desenvolupament integral de les persones.

En aquests moments em trobo involucrada en l’exploració de les possibilitats creatives i artístiques que ens ofereix el material de rebuig a qui dedico bona part dels meus processos creatius, investigant els diàlegs que poden emergir entre l’obra acabada i les emocions que facin possible crear ponts de comunicació amb llenguatges diferents de la paraula.

Experiència

  • Tallers d’artteràpia amb adolescents i adults en risc d’exclusió social
  • Tallers creatius i d’artteràpia per a infants i adolescents en contextos educatius i formatius
  • Tallers creatius en hospital de dia per adolescents amb trastorn de la alimentació
  • Tallers CREA per infants
  • Tallers d’artteràpia per adults
  • Sessions individuals d’artteràpia en trastorn mental (interdisciplinàriament)
  • Sessions individuals d’artteràpia amb infants i adolescents

Contacte