SOBRE MÍ

Selfie 2019 (3)

Malgrat que no m’he dedicat professionalment al món de l’art, sempre n’he estat vinculada d’una manera o altra i he experimentat des de ben petita els beneficis que en l’àmbit emocional té l’expressió artística, un fet que en l’actualitat avalen diferents estudis i investigacions.

Aquesta vinculació emocional amb l’art i el fet de ser una inconformista que sempre ha cregut en el potencial transformador de l’ésser humà, va ser el que em va portar a formar-me com artterapeuta i posar en marxa Espai FridArt, un projecte on els processos creatius serveixen d’ajuda i acompanyament perquè les persones en situació de vulnerabilitat trobin el seu potencial creatiu per explorar capacitats i recursos, amb especial atenció a etapes tan significatives com són la infància i l’adolescència.

Aprofito per donar les gràcies a cada organització, institució o professional amb els que he tingut oportunitat de col·laborar i, sobretot, a cada una de les persones o grups que he acompanyat i, que no solament m’han permès desenvolupar-me com a artterapeuta, sinó també com artista i persona, donant-me sempre l’oportunitat de comprovar de primera mà fins a quin punt les activitats creatives són una eina de gran valor en l’educació i el desenvolupament integral de les persones.

En aquests moments em trobo involucrada en l’exploració de les possibilitats creatives i artístiques que ens ofereix el material de rebuig a qui dedico bona part dels meus processos creatius amb els que investigo els diàlegs que poden emergir entre l’obra acabada i les emocions que facin possible crear ponts de comunicació amb llenguatges diferents de la paraula.

Experiència

  • Tallers d’artteràpia amb adolescents i adults en risc d’exclusió social
  • Tallers creatius i d’artteràpia per a infants i adolescents en contextos educatius i formatius
  • Tallers creatius en hospital de dia per adolescents amb trastorn de la alimentació
  • Tallers CREA per infants
  • Tallers d’artteràpia per adults
  • Sessions individuals d’artteràpia en trastorn mental (interdisciplinàriament)
  • Sessions individuals d’artteràpia amb infants i adolescents

Contacte