El Arte para la vida

Casi dos años ya de esta obra, que marcó mejor que ninguna otra un momento personal en el que la pasión y el disfrute por lo que hacía fueron una constante en mi vida.  Su recuerdo en estos momentos no es nostalgia por lo que fue y no es, sino la alegría de saber que pronto estaré de vuelta a lo que es el motor de mi vida, así como también lo es de muchas personas que aún no han tenido la oportunidad de descubrirlo.

El aprendizaje tiene lugar a través de los sentidos y una forma de despertarlos es a través de la libertad creadora. Y es que el Arte es necesario para el desarrollo integral del ser humano, pero para determinadas personas, por sus características personales lo es aún más (entre un 15-20% de la población).

La desmotivación y el fracaso escolar va en aumento en un sistema  educativo que valora principalmente el memorizar datos, cuando lo más interesante sería generar la curiosidad por descubrir, la capacidad de cuestionar y explorar propias de las actividades artísticas.

Art i Escombraries: L’abraçada de Gustav Klimt

Utilitzant el material de rebuig com a element principal de l’obra em permet treballar amb la metàfora, un recurs que utilitzo en les sessions d’artteràpia per relacionar aquest material amb les experiències personals generadores de residus emocionals, és a dir, les experiències que ens fan sentir malament o patir i que es van acumulant en el nostre interior restant-nos oportunitats i limitant-nos molt com a persones.

L’ésser humà necessita reciclar aquests continguts per posar en marxa al màxim les seves potencialitats, tot un procés de recreació i reestructuració que podem i hem d’ensenyar a portar a terme durant l’etapa escolar, ja que la infància es considerada un període molt important per a l’adquisició progressiva de la competència social i serà a partir de l’adolescència que es posarà de manifest el seu dèficit, un dèficit que després s’anirà agreujant durant la fase adulta de l’individu.

L’artteràpia ens permet l’abordatge indirecte de molts temes amb els infants i els adolescents que ens permetrà iniciar una reflexió guiada per tal de poder reelaborar continguts emocionals que requereixen ser revisats des d’una altra perspectiva. Podem a través de l’art, i en aquest cas també amb el reciclatge, oferir noves vies d’expressió que en ser percebudes com a no invasives de la seva intimitat portarà, especialment en el cas dels adolescents, a mostrar amb més facilitat, necessitats i mancances que un adult sensible necessita conèixer per tal que puguin ser reparades.

Sèrie Art i Escombraries

Exploro les possibilitats creatives del material de rebuig i segueixo investigant el diàleg que s’estableix entre l’obra i les emocions. La meva intenció és la de generar significats mitjançant la representació simbòlica que permetin fer visible les possibilitats creatives i educatives que ofereix l’art i el reciclatge per treballar les emocions d’infants i adolescents.

Cartó, trossos de roba i d’objectes que ja no serveixen, formaran part d’universos simbòlics en una reconstrucció que permetrà també obtenir la «reconstrucció» emocional gràcies al procés creatiu on el rebuig, no solament es converteix en protagonista de cada obra, sinó també en metàfora de la capacitat transformadora que tenim els éssers humans.

#mequedoencasa

El arte como terapia

Para los que tengáis peques en casa, colores, ceras, pinturas, barro o plastilina para que expresen lo que están sintiendo, porque ellos perciben y acusan los cambios con más intensidad que los adultos.

Para los no tan peques, material de desecho y cartón para crear, simbolizar, explorar nuevos lenguajes expresivos que pueden ayudar mucho en tiempos convulsos como los de ahora.

¡¡Muchos ánimos para todo el mundo!!

“El arte, la naturaleza, el cuerpo humano y la psique humana están tan íntimamente relacionados que es imposible pensar en uno sin recordar al otro” (Mcluhan)

Expressió sense paraules

La paraula és la nostra principal eina de comunicació, però moltes vegades aquesta no és suficient per expressar tot el que podem estar sentint. Això és més acusat en determinades etapes de la vida com a l’adolescència i els anys que la precedeixen, on s’inicien tot un seguit de canvis físics i psíquic durant els quals resulta de gran importància poder oferir nous llenguatges expressius.

En els tallers d’artteràpia utilitzem el procés creatiu com a forma de comunicació amb l’adolescent perquè pugui utilitzar altres llenguatges per expressar els seus desacords, malestar o aquells sentiments intensos per als quals sovint no són capaços de trobar les paraules adequades o no volen compartir el que els pot estar passant.

Una altra cosa important que els oferim és la possibilitat d’aprendre millors maneres de relacionar-se amb l’entorn, una qüestió que resulta de gran importància per a la construcció de la seva identitat i autoestima, en un moment en què necessiten més que mai disposar d’espais on deixar anar les emocions negatives i intenses que caracteritza aquesta etapa vital i poder fer-ho d’una manera segura i socialment acceptada.

I aquest ha estat l’objectiu principal dels últims tallers on s’ha procurat crear un espai d’escolta i contenció que facilités l’expressió, l’exploració creativa i despertar l’interès del grup en l’auto reflexió guiada a través de l’intercanvi d’experiències. En diferents sessions i tallers hem pogut treballar diferents eines expressives com ara el teatre social, l’expressió corporal i cinestèsica, la fantasia, el joc lúdic i el procés creatiu amb diferents tècniques i materials. Tot un espai de llibertat «controlada» i experimentació per desenvolupar capacitats, recursos i el potencial creatiu de cada participant.