ESPAI FRIDART

RECICLATGE I ART COM EXPERIÈNCIES DE MILLORA

«L’individu que no pot crear, vol destruir …. L’únic remei per la destructivitat compensatòria és desenvolupar en les persones el seu potencial creador»

-Eric Fromm

El nom d’Espai FridArt està inspirat en l’artista Frida Kahlo símbol del poder reparador de l’expressió artística.

SOBRE MÍ

Selfie 2019 (3)

Malgrat que no m’he dedicat professionalment al món de l’art, sempre n’he estat vinculada d’una manera o altra i he experimentat des de ben petita els beneficis que en l’àmbit emocional té l’expressió artística, un fet que en l’actualitat avalen diferents estudis i investigacions.

Imagino que la meva vinculació emocional amb l’art i el fet de ser una inconformista que sempre ha cregut en el potencial transformador de l’ésser humà, va ser el que em va empènyer a formar-me com artterapeuta i posar en marxa Espai FridArt on els processos creatius han servit d’ajuda i acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat, especialment en etapes tan significatives com són la infància i l’adolescència.

Paral·lelament al projecte d’Espai FridArt, porto a terme un procés continuat d’exploració creativa amb diferents tècniques i materials, especialment el de rebuig, on investigo els diàlegs que poden emergir entre l’obra acabada i les emocions amb l’objectiu de poder crear ponts de comunicació amb llenguatges diferents de la paraula.

«L’actitud és el pinzell amb què la ment pinta la nostra vida, i som nosaltres els qui triem els colors» -Adam Jachson-

Experiència:

  • Tallers d’artteràpia amb adolescents i adults en risc d’exclusió social
  • Tallers creatius i d’artteràpia per a infants i adolescents en contextos educatius i formatius
  • Tallers creatius en hospital de dia per adolescents amb trastorn de la alimentació
  • Tallers CREA per infants
  • Tallers d’artteràpia per adults
  • Sessions individuals d’artteràpia en trastorn mental (interdisciplinàriament)
  • Sessions individuals d’artteràpia amb infants i adolescents

PORTFOLI

Sèrie Art i Escombraries

Sèrie Textures


figura al natural

 

Miscel·lània


RECICLATGE EMOCIONAL

CREA, són les sigles de Creativitat, Reciclatge, Emocions i Art i dóna nom a un conjunt de propostes on un cop acabada l’experiència de creació per mitjà del reciclatge l’objecte es converteix amb els recursos propis de l’artteràpia en vehicle i instrument per a una reflexió guiada.

Utilitzant el material de rebuig com a element principal de l’obra em permet treballar amb la metàfora com a recurs per relacionar aquest material amb les experiències personals generadores d’altre tipus de «residus», que són aquelles experiències que ens fan sentir malament i que anem acumulant en el nostre interior restant-nos oportunitats i limitant-nos molt com a persones.

Necessitem aprendre a «reciclar» aquests continguts per posar en marxa al màxim les nostres potencialitats, tot un procés de recreació i reestructuració que és important que aprenguem a fer, especialment durant l’etapa escolar, ja que la infància es considera un període d’adquisició progressiva de competència social, un tipus de competència que el seu dèficit es posarà de manifest més evidentment a partir de l’adolescència i s’agreujarà després durant la fase adulta.

L’art utilitzat com a eina d’exploració emocional, experimentació i reflexió guiada per una persona capacitada, serveix d’important suport acadèmic per desenvolupar una major consciència i comprensió en els infants i adolescents a qui l’expressió artística els oferirà l’oportunitat de comunicar aspectes dels seus sentiments i percepcions als que les paraules no poden arribar.

Valors

  • Innovació: Amb la implementació d’un mètode propi on s’uneix i adapten dinàmiques d’artteràpia a les possibilitats creatives i artístiques que ens ofereix el material de rebuig per a treballar l’educació creativa, l’emocional i la mediambiental amb cada proposta.
  • Utilitzar el reciclatge amb recursos d’artteràpia com a expressió emocional, fonamentat en el potencial terapèutic del procés i creació artístic, que dins d’un marc adequat, promou la capacitació personal, relacional i social, el desenvolupament expressiu i creatiu, el canvi de posició subjectiva.
  • Igualtat d’oportunitats: Les expressions artístiques com a eina de desenvolupament i salut han d’estar a l’abast de tothom, proporcionant d’aquesta manera, igualtat d’oportunitats en el seu accés, especialment a les persones que es troben en situació de més vulnerabilitat com poden ser els infants i joves.
«Es tracta d’observar els objectes no tan sols pel que són, sinó també per al que podrien arribar a ser. Generalment una mateixa cosa pot ser considerada o examinada des de molts aspectes i alhora, el punt de vista menys obvi serà el que es rebel·la com més útil. Mai està de més, quan s’ha entès una cosa pel que és, aprofundir per veure que altra cosa podria ser» (Edward de Bono)
Espai FridArt (Reciclatge & Artteràpia)

PORTFOLI

BLOG